Résultats 2019

TOURNOI IMP / 2  

TOURNOI OPEN / 2 

TOURNOI MIXTE / 2 

TOURNOI DAMES / 2 

TOURNOI MESSIEURS / 2 

TOURNOI MIXTE / 2  

TOURNOI OPEN / 2